Previous Next

Financování sportu prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA).

Ze všeobecně dostupných zdrojů je známo, že pro rok 2021  již budou veškeré dotační programy vypisovány NSA. Z informací, které nám byly představiteli NSA sděleny na jednání dne 9.6.2020 víme, že program Můj klub 2021 má být vypsán v podobné verzi jako byl ten letošní. Program na podporu údržby tělovýchovným zařízení v majetku TJ/SK, který již několik let schází, NSA chce v roce 2021 připravit tak, aby byl co nejkvalitnější. Z toho důvodu, ale jej údajně nestihne vypsat pro příští rok. To jsme kritizovali, protože stav těchto zařízení si nutně vyžaduje rychlejší řešení. NSA hodlá pro rok 2021 vypsat program Kabina, pro obce do 3 tisíc obyvatel. To umožní všem obcím v České republice, na základě žádosti, získat každé 500 tisíc Kč na obnovu sportovních zařízení. Po jeho vypsání proto bude nutné, aby sportovní kluby, které nejsou zřízeny obcemi,  se s obcemi dohodly na formě čerpání těchto prostředků i do svých zařízení, což údajně tento program bude umožňovat. Po jeho vypsání vám tuto informaci poskytneme, aby jste mohli dohlédnout na případném zpracování žádosti vaší obcí.

Vláda schválila pomoc sportu kvůli dopadům pandemie koronaviru v programu COVID-Sport ve výši miliardy korun. Tu rozdělí NSA pod vedením  Milana Hniličky. Peníze půjdou provozovatelům sportovních areálů, které kvůli koronaviru nemohly fungovat, stejně tak organizátorům akcí, které nemohly proběhnout, či organizacím, jež mají sportovní areály v nájmu.

Výzva k přihlášení do tohoto programu bude otevřena na 3. měsíce a žádost má být ze sdělení NSA jednoduchá s minimálními přílohami. S otevřením tohoto programu se počítá od poloviny června 2020. Na jeho aktuálnost a postup k jeho přihlášení vás ještě upozorníme a dle potřeby vám budeme k dispozici.