Previous Next

Informace k výzvě MŮJ KLUB 2021

     Zásadní pro podání žádosti Můj Klub 2021 bude Rejstřík sportu NSA (rejstriksportu.cz).  

     TJ/SK, které budou žádat v rámci výzvy Můj Klub 2021, doporučujeme tento postup:

  1. Provést registraci do Rejstříku sportu NSA (pokud už tak neučinily) i se zasláním vygenerovaného dokumentu na NSA (bez tohoto kroku nebude NSA data migrovat do „nové“ podoby Rejstříku).
  2. Aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020. K tomu může SK/TJ využít IS ČUS, kde je již nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“, která umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do „starého“ prostředí Rejstříku NSA. Protože nevíme, jak bude vypadat datová struktura souboru pro nahrání sportovců a trenérů v „novém“ prostředí, doporučujeme, aby SK /TJ aktualizovaly údaje o sportovcích a trenérech už ve „starém“ prostředí, tj. do 8. 10. 2020. Ve „starém“ prostředí Rejstříku NSA je pro aktualizaci dat nutné nejprve stornovat starý zápis a následně provést nový zápis. Zápisy se totiž nepřepisují.

     Současná podoba „starého“ prostředí Rejstříku sportu, bude přístupná do 8. 10. 2020. V termínu od 8.10. - 15. 10. 2020 nebude Rejstřík sportu NSA přístupný z důvodu migrace dat ze „starého“ prostředí do „nového“ prostředí Rejstříku.  Od 15. 10. by mělo být spuštěno „nové“ prostředí Rejstříku sportu, které bude obsahovat i formulář pro podání žádosti na Můj Klub 2021. V této chvíli platí, že přístupové údaje budou stejné jako ve "starém" prostředí, není potřeba nové registrace. Registraci budou muset provést pouze SK/TJ, které ji ještě neprovedly ve "starém" prostředí. Seznam sportovců od 3 do 23 let bude automaticky překlopen do formuláře žádosti o dotaci ze zapsaných údajů Rejstříku sportu. Podle současných informací vyplývajících z diskuse s NSA, údaje o četnosti tréninkových jednotek a účasti v soutěžích, budou žadatelé muset zadávat jednotlivě přímo v žádosti o dotaci.