Previous Next

Vyplnění žádosti Můj klub 2021 v rejstříku  bude končit:

Příloha: Dodatek č. 3 - Výzva MŮJ KLUB 2021

datum a čas ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020 do 17:00 hod.