Previous Next

 Národní sportovní agentura dnes zveřejnila Výzvu: Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo 

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

  1. 9. 2023 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

  1. 10. 2023 do 17:00 hod.

 

Můj klub pohyb a zdraví 2023 – 2. kolo

Dotace je určena pouze neúspěšným žadatelům, kteří podali žádost v prvním kole od 16.11. do 30.12.2022 !!!

  1. Oprávněný žadatel

6.1. Oprávněný žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

  1. a) podal žádost do Výzvy č. 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví (dále jen „Výzva 24/2022“) s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) řízení zastavil, neboť žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené k podání žádosti, tedy do 30.12.2022 do 12:00 hod., nebo
  2. b) podal žádost do Výzvy 24/2022 s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. c) řízení zastavil, neboť - žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5. Výzvy 24/2022, a/nebo - přílohou žádosti nebylo písemné pověření dle bodu 10.1. písm. g) a bodu 11.1. Výzvy 24/2022, pokud žádost podal jiný pověřený člen statutárního orgánu, a/nebo - přílohou žádosti nebyla plná moc dle bodu 11.2. splňující podmínky bodu 10.1 písm. g) odst. 3 Výzvy 24/2022, pokud žádost podal zmocněnec, nebo
  3. c) odeslal dle bodu 11.3. a 11.5. Výzvy 24/2022 vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z Jednotného dotačního portálu MF ČR (dále jen „JDP“), avšak vyplněný elektronický formulář z JDP nevygeneroval ve formátu PDF a nezaslal datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl.

 

Výzva - Můj Klub 2023 Pohyb a zdravý - 2.kolo

Návod na vyplnění - Můj Klub 2023 Pohyb a zdravý - 2.kolo