Previous Next

Nová investiční Výzva  NSA 20/2022 Standardizovaná infrastruktura

 

NSA vypsala novou investiční Výzvu 20/2022 Standardizovaná infrastruktura.

Veškeré informace naleznete zde 

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/standardizovane-infrastruktura20-2022/

 

Výzva je určena:

  1. pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy

stanovené správcem programu, a to:

  1. a) atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
  2. b) fotbalových stadionů a hřišť,
  3. c) tenisových hal a kurtů.
  4. pro technické zhodnocení (modernizací, rekonstrukcí) dle standardů pro pořádání soutěží

v souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení a

současně pořízením dlouhodobého majetku souvisejícího s tímto sportovním zařízení, a to:

  1. a) atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
  2. b) fotbalových stadionů, hřišť,
  3. c) tenisových hal a kurtů

které splňují veškeré parametry a standardy uvedené v příloze dle bodu 32.5.

 

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

26.09.2022 od 12:00 hod.

 

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

31.10.2022 do 12:00 hod.