Previous Next

Pokyny předsedy ČUS 2020

Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi.

V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje

českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí.

Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.   

Odkazy k přílohám:

Pokyn předsedy č. 2 - 2020 - ke zpracování finančních výkazů za rok 2020

Pokyn předsedy č. 3 - 2020 - k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2020

Pokyn předsedy č. 4 - 2020 - ke statistickému šetření stavu členské základy ČUS k 31.12. 2020