Previous Next

Vážení sportovní přátelé,

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.  každoročně organizuje vyhodnocení nejlepších sportovců roku. Uplynulý ročník jsme opět připravili jako samostatnou akci, takže bylo možné zabezpečit ocenění sportovců, trenérů a funkcionářů v širším rozsahu. Ocenění za rok 2018 hodláme připravit obdobným způsobem a za významnější podpory města Sokolov.

Toto ocenění bude uskutečněno ve slavnostní atmosféře prostoupené hodnotným kulturním programem. Jeho záměrem je i nadále  využít v širší formě regionálního tisku k publicitě úspěšných sportovců, ale tentokrát bychom rádi rozšířili jejich prezentaci  i na stránkách www.tvus.cz i www.sokolov.cz . S tím také bude i rozšířena možnost přihlášek internetovou.Výbor TVUS, z.s. ve spolupráci sportovní komise města Sokolov zajistí podklady pro tuto anketu na základě vašich návrhů a bude se podílet i na vlastním výběru sportovců, kteří tím mohou být i ze sportovních subjektů mimo Českou unii sportu. Přihlášky lze též podávat e-mailovou cestou prostřednictvím e-mailu: tvus@iol.cz 

Věříme, že nám zašlete Vaše návrhy do kategorií v širším počtu a především  dle úspěchů sportovců, kteří působí ve vašem klubu na  přiloženém dotazníku nebo cestou zmíněných webových stránek. Budete vycházet i ze skutečnosti, že  proběhne v Sokolovském deníku opět jejich publicita, která čtenářům osvěží jejich kvalitní výkony z  roku 2018. Zároveň je nově možnost podávání návrhů sportovců veřejností cestou těchto webových stránek.  Vaše návrhy, které nebudou využity v regionálním vyhodnocení, se pokusíme prosadit i pro případné další ocenění v anketách měst našeho regionu, takže se domníváme, že jejich zpracování může mít i další uplatnění.

V letošním roce poprvé nebude Karlovarský kraj samostatně oslovovat sportovní subjekty za účelem návrhů sportovců oceňovaných Karlovarským krajem. Ve spolupráci s okresními sportovními sdruženími a sportovní komise Karlovarského kraje dojde k sestavení těchto sportovců z regionálních návrhů. Proto bude na stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz zpřístupněn odkaz na webové stránky těchto regionálních sdružení, kam budete mít možnost vaše návrhy zaslat.   

Termín odevzdání návrhů je do 31. 1. 2019. 

Přihláška zde!

 (Návrhy lze předat na sekretariátu TVUS, z.s. nebo odeslat poštou či emailem)

 V Sokolově dne 2. 1. 2019.

Mgr. Miloslav Antony, předseda výboru TVUS, z.s.
Jaroslav Lebeda, tajemník výboru TVUS, z.s.