Previous Next

Sportovec roku 2020

Vážení sportovní přátelé,

          Tělovýchovná unie Sokolov,z.s.  každoročně organizuje vyhodnocení nejlepších sportovců roku. Ročník 2019 jsme také připravili , ale ocenění sportovců, trenérů a funkcionářů v obvyklém rozsahu neproběhlo vzhledem k vyhlášení  nouzového stavu Vládou ČR, takže jsme byli nuceni celou připravenou akci zrušit. Ocenění za rok 2020 hodláme připravit obdobným způsobem a chceme věřit, že se celá situace nebude opět opakovat.

     Přihlášky úspěšných sportovců a všech vyhlášených kategorií lze zasílat stejnou formou jako v loňském roce a to na přiloženém formuláři. Ten je také vyvěšen na stránkách www.tvus.cz i www.cuskv.cz a lze ho k přihlášce do ankety rovněž využít.

            Výsledky sportovců jsou v letošním roce do značné míry ovlivněny situací kolem Covid - 19, takže o průběhu ankety rozhodne V TVUS až podle počtu zaslaných návrhů a také situace vývoje Covid – 19.

     Opět nebude Karlovarský kraj samostatně oslovovat sportovní subjekty za účelem návrhů sportovců oceňovaných Karlovarským krajem, ale ve spolupráci s okresními sportovními sdruženími provede sportovní komise Karlovarského kraje sestavení těchto sportovců z regionálních návrhů. Proto bude na stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz zpřístupněn odkaz na webové stránky těchto regionálních sdružení, kam budete mít možnost vaše návrhy zaslat.   

 

Termín odevzdání návrhů je do 31.1.2021.

( Návrhy lze předat na sekretariátu TVUS,z.s., nebo odeslat poštou či emailem, či elektronicky)

Nominační formulář Sportovec 2020 Sokolovska

 

V Sokolově dne 15.12.2020