Previous Next

Sportovec roku 2021

Dopis sportovec roku 2021

Nominační formulář sportovec roku 2021

           Vážení sportovní přátelé,

          Tělovýchovná unie Sokolov,z.s.  každoročně organizuje vyhodnocení nejlepších sportovců roku. Ročník 2020 jsme také připravili , ale ocenění sportovců, trenérů a funkcionářů v obvyklém rozsahu neproběhlo již podruhé vzhledem ke známé situaci v souvislosti Covid 19. Ocenění za rok 2021 hodláme připravit dle zvyklostí předešlých let a  věříme, že se již  celá situace stabilizuje a akce se uskuteční.

     Přihlášky úspěšných sportovců a všech vyhlášených kategorií uvedených na přiloženém formuláři lze zasílat stejnou formou jako v loňském roce. Ten je také vyvěšen na stránkách www.tvus.cz.

     Opět nebude Karlovarský kraj samostatně oslovovat sportovní subjekty za účelem návrhů sportovců oceňovaných Karlovarským krajem, ale ve spolupráci s okresními sportovními sdruženími provede sportovní komise Karlovarského kraje sestavení těchto sportovců z regionálních návrhů. Proto bude na stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz zpřístupněn odkaz na webové stránky těchto regionálních sdružení, kam budete mít možnost vaše návrhy zaslat.   

Termín odevzdání návrhů je do 31.1.2022.

( Návrhy lze předat na sekretariátu TVUS,z.s., nebo odeslat poštou či emailem tvus@iol.cz , či elektronicky)

 

V Sokolově dne 10.1.2022