Previous Next

UPOZORNĚNÍ - od 17.10.2023 lze žádat KK o dotace na rok 2024

 

  *   ostrý příjem elektronických žádostí v Portálu občana probíhá:

     *   od 17. 10. 2023, od 9:00h

     *   do 24. 10. 2023, do 16:00h

  *   přičemž příjem listinných žádostí na podatelnu Karlovarského kraje bude probíhat od 17. 10. 2023 od 9:00h do 7. 11. 2023, do 15:00h.

 

Připomínáme, že aby Vaše žádost byla platná, musíte ji nejprve odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana ve lhůtě stanovené pro ostrý příjem elektronických žádostí.

Po termínu 24. 10. 2023 po 16:00h už Vám žádost nepůjde v Portálu občana elektronicky odeslat.

 

Podrobné informace a aktuální formuláře příloh k vyhlášeným dotačním programům najdete na novém webu Karlovarského kraje na níže uvedených odkazech:

 

  *   Program na podporu sportovních aktivit<https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-na-podporu-sportovnich-aktivit>

  *   Program na podporu sportovních akcí<https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-na-podporu-sportovnich-akci>

  *   Program na podporu vrcholového sportu<https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-na-podporu-vrcholoveho-sportu>

  *   Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení<https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-na-podporu-udrzby-obnovy-sportovnich-zarizeni>

  *   Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu<https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-na-podporu-sportovni-infrastruktury-profesionalniho-sportu>

 

V případě dotazů se můžete obracet na příslušného administrátora dotačního programu:

 

  *   Bc. Karolína Pokorná - (tel. 354 222 441, e-mail: karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz<mailto:karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz>) pro dotační program na podporu sportovních aktivit

  *   Bc. David Kolman - (tel. 354 222 523, e-mail: david.kolman@kr-karlovarsky.cz<mailto:david.kolman@kr-karlovarsky.cz>) pro dotační program na podporu sportovních akcí a pro dotační program na podporu vrcholového sportu

  *   Ing. Martina Fučíková (tel. 354 222 596, e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz<mailto:martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz>) - pro dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení a pro dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu