Previous Next

V úterý 21.11.2017 byla od 16,00 hodin v objektu zimního stadionu Sokolov svolána Valná hromada Tělovýchovná unie Sokolov, z.s. (TVUS z.s.).

Pozvánka na Valnou hromadu ... stáhnout zde.

Zpráva a projev TVUS na VH ... stáhnout zde.

Členské poplatky TJSK rok 2018 - návrh ... zde.

Usnesení z VH TVUS ... stáhnout zde.

.....................   .....................   .....................

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.

U s n e s e n í:

z valné hromady Tělovýchovné unie Sokolov, z.s.  ze dne 21. 11. 2017

Valná hromada

Schvaluje:

 • jednací řád Valné hromady, program valné hromady
 • zprávu o činnosti výboru Tělovýchovné unie Sokolov, z.s. (dále jen „TVUS“) od minulé VH TVUS přednesenou předsedou  TVUS   Mgr .Miloslavem Antonym 
 • předložený návrh rozpočtu V TVUS na  rok 2018, včetně informace o plnění rozpočtu na rok 2017 přednesenou p. Jaroslavem Lebedou, tajemníkem TVUS 
 • přijetí nových zapsaných spolků do ČUS a TVUS. Jsou to:
  • SK Krav Maga Club, z.s.
  • Tenisový klub Habartov z.s.
  • SKI KLUB BUBLAVA, z.s.
 • vyřazení TJ / SK z evidence TVUS:
  • SK KICKBOX CHODOV
  • Yacht Club Nové Sedlo
  • Šachový klub Global Sokolov
  • Basketbalová škola mládeže Sokolov    

 Bere na vědomí:

 • zprávu kontrolní komise – přednesenou předsedou KK p. Mgr. Pavlem Paroubkem
 • informaci o ukončení členství ve výboru TVUS pana Bc. Josefa Pojara

 

Potvrzuje:

 • klíč pro výběr členských příspěvků od TJ/SK v roce 2018, který je stejný jako v roce 2017

 

Volí:

 • do výboru TVUS pana Karla Makovce, člena HC Baník Sokolov, z.s.

 

Ukládá:

 1. Všem sdruženým TJ/SK převést TVUS členský příspěvek v souladu statistického výkazu k 31. 12. 2017 uvedeného v informačním systému ČUS a schválené varianty o výši příspěvku valnou hromadou TVUS na tomto jejím zasedání.
 2. Výboru TVUS zaslat TJ/SK, které neuhradily do dnešní VH TVUS, stanovené členské příspěvky výzvu k jejich úhradě nejpozději do 31. 12. 2017. V případě, že k úhradě členských příspěvků k tomuto datu nedojde, budou k 1. 1. 2018 vyřazeny z evidence TVUS a tím i ČUS. Toto vyřazení potvrdí nejbližší zasedání V TVUS.
 3. TJ/SK, které doposud neprovedly, registraci spolku u Krajského soudu v Plzni dle nového občanského zákoníku, aby tak urychleně učinily, protože jinak ztratí možnost žádat o vyhlašované dotace a granty ze státních zdrojů.
 4. TJ, SK, aby průběžně pracovaly s Informačním systémem ČUS, který bude využíván při zpracovávání žádostí o dotace a granty, ale i přehledu o sdružených spolcích.   

Podpisy členů návrhové komise:

 Pan Mgr. Miloslav Antony

 Pan Jaroslav Lebeda

 Pan Mgr. Pavel Paroubek