Previous Next

MŠMT na svém webu zveřejnilo formuláře a manuál k vyúčtování Můj klub 2020,

níže zasílám informaci o vyúčtování a odkaz na web stránku.

 

https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani

 

Vyúčtování - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo

v elektronické podobě do datové schránky MŠMT nahrát do systému IS Sport.

IS Sport bude pro nahrávání vyúčtování zpřístupněn od 1.12.2020.  

 

Všechny potřebné informace naleznete v manuálu.

Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí

poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" 

musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 

(doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021)

Odkazy na přílohy:

Můj klub 2020 manuál k vyúčtování

Můj klub 2020 vyúčtování - vypořádání