Previous Next

Sportovec roku 2022 Sokolovska

Dopis sportovec roku 2022

Nominační formulář - Sportovec roku 2022

                                                                                                               

     Vážení sportovní přátelé,

 

          Tělovýchovná unie Sokolov, z.s. každoročně organizuje vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců roku. Ročník 2021 jsme také připravili , ale ocenění sportovců, trenérů a funkcionářů v obvyklém rozsahu neproběhlo, sportovci byli oceněni individuálně. Anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2022 hodláme připravit dle zvyklostí předešlých let slavnostní společenskou akcí a  věříme, že se již stabilizuje dle předešlých tradic. K tomu chceme také využít spolupráci s agenturou SPORT ACTION s.r.o. Nejúspěšnější sportovec roku 2022 proběhne 30.3.2023 v prostorách divadla Městského domu kultury Sokolov.   

     Přihlášky nejúspěšných sportovců a všech vyhlášených kategorií uvedených na přiloženém formuláři lze zasílat stejnou formou jako v loňském roce. Ten je také vyvěšen na stránkách www.tvus.cz.

     Opět nebude Karlovarský kraj samostatně oslovovat sportovní subjekty za účelem návrhů sportovců oceňovaných Karlovarským krajem, ale ve spolupráci s okresními sportovními sdruženími provede sportovní komise Karlovarského kraje sestavení těchto sportovců z regionálních návrhů. Proto bude na stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz zpřístupněn odkaz na webové stránky těchto regionálních sdružení, kam budete mít možnost vaše návrhy zaslat. Město Sokolov, které bude mít nad celou akcí záštitu, zveřejní možnost přihlášení sportovců i sportovních klubů, které nejsou sdruženy v ČUS a tím i Tělovýchovné unii Sokolov.     

 

Termín odevzdání návrhů je do 31.1.2023.

( Návrhy lze předat na sekretariátu TVUS,z.s., nebo odeslat poštou či emailem tvus@iol.cz , či elektronicky)