Previous Next

VÝZVA - MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,

které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

 

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní

v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů

a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

 

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu,

který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci

a sportovcích s žádostí o dotaci.

Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.

Odkaz na stránky NSA: https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/

Přílohy:

Výzva 2 - Můj klub 2020

Formulář k doložení vlastnické struktury

Plná moc k zastupování